Sales Knowledge Test

Họ tên của bạn *

Giới thiệu về Sao Kim ngắn gọn theo cách của bạn *

Tên gọi Sao Kim mang ý nghĩa gì? *

Đâu KHÔNG phải lý do khách hàng lựa chọn Sao Kim (chọn 5 mục)? *

Nêu 6 giá trị cốt lõi của Sao Kim? *

Theo bạn giá trị cốt lõi có ý nghĩa gì? *


Chọn 5 dịch vụ mà Sao Kim không cung cấp? *

Đăng ký bản quyền khác gì đăng ký thương hiệu? *

Có mấy hình thức tra cứu tên thương hiệu? Kể tên *

Sao Kim cung cấp các dịch vụ pháp lý nào ? *

Để hiểu một dịch vụ bạn cần biết những thông tin gì? *

Đâu là quy trình bán hàng đúng? *

Tìm các chữ G không xuất hiện trong quy trình của Sao Kim *

Đâu là nhu cầu thực sự của khách hàng? *

Chọn từ khóa biểu thị cho thang hợp tác? *

Tên thương hiệu tốt cần đảm bảo những gì? *

Giá dịch vụ đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào gì? *


Tìm định nghĩa sai dưới đây *

Có mấy loại website? *

Mục đích của Wireframe để làm gì? *

Nếu khách hàng yêu cầu bạn làm 1 website như Vietnamwork thì sao? *

Dịch vụ nào dưới đây Sao Kim không cung cấp *


Kể tên các căn cứ dùng để định giá dịch vụ. Căn cứ nào quan trọng nhất theo bạn? *

Bạn làm cách nào để biết được giá của đối thủ trong 1 cuộc chào hàng cạnh tranh? *

Bạn nên giảm giá bao nhiêu nếu biết đối thủ báo giá thấp hơn? *

Đâu là các loại phản đối thường gặp? *

Bạn có thể sử dụng công cụ gì để xử lý phản đối? *

Khi nào thì phản đối là thực sự? *


Một bản brief cần có những thông tin gì? *

Đâu là những việc cần làm khi viết brief cho dự án? *

Khi làm việc với khách hàng bạn cần làm gì? *

Khi làm việc với team nhà bạn cần làm gì? *

Bạn dùng những tiêu chí nào để thiết kế logo? *

Nếu gửi mẫu nhiều lần mà khách hàng không chọn bạn sẽ làm gì? *