Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng [email protected]

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 21/03/2019 02:44:09

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là [email protected] sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Web Developer in IT team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.