Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Đinh Tuấn Anh

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 01/03/2019 09:10:55

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Đinh Tuấn Anh sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Creative Designer in Design Team 1. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.