Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thị Thúy - Sales executive

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 25/02/2019 04:09:44

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thị Thúy - Sales executive sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Sales Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.