Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Khuất Đức Anh

bởi
Nguyen Thanh Tuan
- 14/02/2019 05:27:27

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Khuất Đức Anh sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Web Developer in IT team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.