Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thị Thảo Trang

bởi
SAOKIM BRANDING, Nguyen Tuan Hung
- 14/02/2019 05:22:13

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thị Thảo Trang sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Trademark Consultant in Sales Team 1. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.