Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Vũ Văn Tâm

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 15/11/2018 03:39:23

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Vũ Văn Tâm sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Sales Executive in Sales Team 1. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.