Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Phạm Duy Đức

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 23/10/2018 04:56:46

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Phạm Duy Đức sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Marketing Executive in Marketing team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.