Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Trần Minh Trung

bởi
Tran Thi Kim The
- 06/08/2019 03:36:42

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Trần Minh Trung sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.