Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thị Kim Nhung

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 29/06/2019 07:57:35

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thị Kim Nhung sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Content Writer in Marketing team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.