Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Duy Linh

bởi
Nguyen Thanh Tuan
- 13/05/2019 00:56:03

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Duy Linh sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Sales Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.