Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Mai Phương

bởi
SAOKIM BRANDING, Nguyen Tuan Hung
- 01/07/2020 06:52:11

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Mai Phương sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.