Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng [email protected]

bởi
Nguyen Thanh Tuan
- 01/07/2020 06:49:42

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là [email protected] sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.