Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[Training] Sales Pitch - làm sao để win mỗi lần gặp

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 15:53, 16/06/2019 198 lượt xem

Hi team,

Dưới đây là tóm tắt nội dung buổi đào tạo về Sales Pitch. Ngoài các nội dung đã được thảo luận trong buổi này, chúng ta cần hoàn thiện các yêu cầu dưới đây: 


1. Viết lại các đoạn giới thiệu về Công ty theo mẫu Elevator Pitch để có thể luôn giới thiệu chính xác, ngắn gọn và hấp dẫn về Công ty.

2. List ra các case study cho mỗi lĩnh vực ngành nghề. Tối thiểu 5-10 thương hiệu cho mỗi lĩnh vực. Sử dụng form mẫu ở đây https://goo.gl/Xrt8TY 


Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Tổng hợp tài liệu, quy trình, hướng dẫn của Sao Kim dành cho các thành viên Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 15:53, 16/06/2019
Seen: 198 times
Last updated: 15:53, 16/06/2019