Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[Training] Hướng dẫn về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và tra cứu khả năng bảo hộ

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 08:46, 30/07/2019 247 lượt xem

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

I.               TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2009 thì: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”

1.     Đặc điểm của “nhãn hiệu”

-       Là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ

-       Thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân khác nhau

-       Được tạo bởi các yếu tố: chữ cái, số, hình ảnh, ảnh chụp, kết hợp giữa phần chữ và phần hình

2.     Phân loại:

a.     Nhãn hiệu thông thường: là dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một tổ chức, cá nhân

b.     Nhãn hiệu tập thể: được cấp cho một tập thể; tập thể đó là chủ sở hữu của nhãn hiệu nhằm phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên tập thể đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác

c.     Nhãn hiệu chứng nhận: là nhãn hiệu được cấp cho một công ty, tổ chức và chủ sở hữu nhãn hiệu đó có quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu đó để đảm bảo về xuất xứ, chất lượng, cách thức sản xuất,.... của sản phẩm, dịch vụ

d.     Nhãn hiệu liên kết: do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau

3.     Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

·       Thương hiệu (Brands) theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là dấu hiệu (vô hình hoặc hữu hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hóa/dịch vụ được cung cấp bởi một cá nhân hay tổ chức

Như vậy, theo pháp luật Việt Nam hiện nay thì vẫn chưa có một định nghĩa cụ thể về thương hiệu. Do đó, đối tượng bảo hộ được pháp luật quy định là đối với “nhãn hiệu”; chỉ có “nhãn hiệu mới được Nhà nước công nhận và bảo vệ.

·       Nhãn hiệu nhằm để phân biệt, nhận diện hàng hóa, dịch vụ và được thể hiện dưới dạng vật chất nhất định. Tuy nhiên thương hiệu thường được sử dụng để đề cập đến hình tượng của hàng hóa, dịch vụ trong tâm trí người tiêu dùng.

Ví dụ: Khi nói đến Apple:

-       Nhãn hiệu: chính là cái tên “Apple”; hình ảnh quả táo cắn dở. Đó chính là những dấu hiệu để nhận biết hãng sản phẩm này so với các sản phẩm cùng loại

-       Thương hiệu: khi nói đến “Apple” thì người tiêu dùng thường sẽ nghĩ đến những sản phẩm giá trị cao, chất lượng tốt và nổi tiếng. Vậy suy nghĩ tin tưởng, yêu thích trong tâm trí về một sản phẩm/dịch vụ của người tiêu dùng chính là kết quả của việc tạo ra thương hiệu của nhà cung cấp

·       Thương hiệu tồn tại lâu hơn nhãn hiệu. Có những thương hiệu nổi tiếng mãi theo thời gian không phụ thuộc vào sự thay đổi của nhãn hiệu. Một số sản phẩm, dịch vụ có thể chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhưng vẫn được người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng do chính thương hiệu đã được tạo dựng trước đó

4.     Điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu

-       Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó

-       Hình ảnh quá phức tạp

-       Dấu hiệu không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc huy các nước; biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,...của Việt Nam và tổ chức quốc tế nếu không được sự cho phép

-       Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam, nước ngoài

-       Dấu hiệu không làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị của hàng hóa, dịch vụ

-       Không thuộc dấu hiệu, thời gian, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng,...trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

-       Không phải là hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp đã được thừa nhận rộng rãi (đánh giá bằng doanh thu, quảng cáo,...)

-       Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các hàng hóa, dịch vụ đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến

-       Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoăc ưu tiên sớm hơn

-       Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký mà thời hạn bảo hộ nhãn hiệu đó chấm dứt chưa quá 05 năm

... (tham khảo thêm tại Điều 73; Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ)

5.     Một số vấn đề cần lưu ý về bảo hộ nhãn hiệu

·       Thời gian bảo hộ: Thời gian bảo hộ của một nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Để tiếp tục bảo hộ thì chủ đơn cần gia hạn văn bằng trước khi hết hạn 06 tháng

Vì thế có thể nói một nhãn hiệu có thể được bảo hộ mãi mãi theo yêu cầu của chủ đơn

·       Quyền đăng ký nhãn hiệu: một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức

·       Nếu nhiều cá nhân, tổ chức cùng là chủ đơn thì khi có sự sửa đổi, thay đổi về thông tin của nhãn hiệu sẽ phải có sự đồng ý của tất cả các chủ đơn. Do đó, trong trường hợp một tổ chức dừng hoạt động hoặc giải thể thì nên giải quyết hết các vấn đề về nhãn hiệu đó

·       Thời hiệu để thực hiện yêu cầu hủy bảo hộ nhãn hiệu: 05 năm kể từ ngày cấp văn bằng, trừ trường hợp văn bằng được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn

·       Nhãn hiệu sẽ bị mất hiệu lực trong trường hợp không được sử dụng liên tục trong 05 năm

II.              BẢNG PHÂN LOẠI NI-XƠ VÀ CÁCH SỬ DỤNG

1.     Bảng phân loại Ni-xơ là gì?

- Bảng phân loại Ni-xơ được xây dựng và quản lý bởi WIPO; được sử dụng với mục đích phân loại hàng hóa, dịch vụ trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

- Cấu trúc: Bản phân loại Ni-xơ gồm 45 nhóm, trong đó có 34 nhóm sản phẩm và 11 nhóm dịch vụ

- Bảng phân loại Ni-xơ được sử dụng hiện nay tại Việt Nam là phiên bản 11 – 2019 do Cục Sở hữu trí tuệ công bố

- Tìm kiếm bảng Ni-xơ tại:

Bản tiếng Anh: https://www.wipo.int/classifications/nice/en/

Bản tiếng Việt: http://www.noip.gov.vn/noip/cms_vn.nsf/vwDisplayContentNews/C9B807C20ADEF0CB4725835C001629CC?OpenDocument

2.     Cách sử dụng bảng phân loại Ni-xơ

Bảng phân loại Ni-xơ được sử dụng để đưa hàng hóa, dịch vụ của dấu hiệu dự định đăng ký bảo hộ vào các nhóm nhất định. Trong cùng một nhóm hàng hóa, dịch vụ nếu dấu hiệu dự định đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc đã được bảo hộ thì dấu hiệu đó sẽ bị từ chối bảo hộ. Do đó việc phân loại hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh trường hợp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được đăng ký cùng nhóm

Các bước chung để tìm kiếm nhóm hàng hóa, dịch vụ:

·       Bước 1: Liệt kê các hàng hóa, dịch vụ dự định đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu của mình

·       Bước 2: Tìm các sản phẩm, dịch vụ tương ứng tại Bảng phân loại Ni-xơ và phân nhóm cho hàng hóa, dịch vụ dự định đăng ký

Một số cách để tìm đúng nhóm sản phẩm/dịch vụ:

ü  Thao tác “Ctrl + F” để hiện thanh công cụ tìm kiếm trong bảng phân loại Ni – xơ và thực hiện tìm kiếm các từ khóa liên quan đến lĩnh vực ngành nghề

ü  Đánh tên sản phẩm/dịch vụ cần tìm kiếm vào mục “Tên sản phẩm/dịch vụ” trong bảng tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm sẽ hiện ra các nhãn hiệu đã đăng ký, bấm vào các nhãn có thời gian đăng ký gần nhất để xem nhóm ngành của nhãn hiệu đó rồi quay lại bảng Ni – xơ để kiểm tra lại

Ví dụ: Tìm kiếm nhóm sản phẩm/dịch vụ của công ty kinh doanh bồn inox

Bước 1: Truy cập vào http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php và tìm “bồn inox” ở mục tên sản phẩm/dịch vụ

Bấm tìm kiếm => trang tìm kiếm hiện thông tin các nhãn hiệu có sản phẩm là “bồn inox”

Bước 2: Bấm vào xem 2 – 3 nhãn hiệu để biết chi tiết nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký

Bước 3: Theo thông tin ở trên thì sản phẩm “bồn inox” thuộc nhóm 06. Quay lại bảng Ni-xơ để kiểm tra lại

Từ đó xác định được nhóm của sản phẩm, dịch vụ.

III.            CÁCH TRA CỨU TÊN NHÃN HIỆU

Các bước chung để tra cứu tên nhãn hiệu:

·       Bước 1: Xác định tên nhãn hiệu cần kiểm tra của khách hàng

·       Bước 2: Nắm thông tin các sản phẩm dịch vụ mà khách hàng kinh doanh => tra cứu số nhóm tương ứng với bảng phân loại Ni-xơ (theo hướng dẫn ở Mục II)

·       Bước 3: Tra cứu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

-       Truy cập vào địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

-       Điền tên và nhóm sản phẩm/dịch vụ vào các trường tìm kiếm tương ứng

·       Bước 4: Tra cứu tại WIPO

-       Truy cập vào địa chỉ: https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/

-       Chọn mục “Advanced search” tại phía bên trái màn hình

-       Điền tên; nhóm sản phẩm, dịch vụ vào mục Nice đồng thời chọn quốc gia được áp dụng bảo hộ (hình dưới)

·       Bước 5: Sau khi tra cứu tại Noip và WIPO thì cần đánh giá, so sánh nhãn hiệu dự định đăng ký của mình đối với các nhãn hiệu đã đăng ký. Tránh việc trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam cũng như đăng ký tại các quốc gia khác trên thế giới mà có phạm vi bảo hộ tại Việt Nam

 Các câu lệnh sử dụng để tra cứu nhãn hiệu:

·       “TÊN NHÃN HIỆU” => Ra kết quả chính xác theo tên tìm kiếm trong nhóm sản phẩm/dịch vụ tra cứu

·       *TÊN NHÃN HIỆU* => Ra kết quả bao gồm tất cả nhãn hiệu có từ TÊN; NHÃN; HIỆU trong thành phần tên

·       * thay cho một chuỗi hoặc không

·       ? thay cho một chữ cái có hoặc không có

·       _ thay cho một chữ cái BẮT BUỘC có

Ví dụ: Tra cứu nhãn hiệu SAO KIM; lĩnh vực kinh doanh về thiết kế

Bước 1: Xác định tên nhãn hiệu là SAO KIM

Bước 2: Xác định nhóm sản phẩm/dịch vụ thông qua bảng Ni – xơ (theo hướng dẫn như trên) => dịch vụ thiết kế là nhóm 42

Bước 3: Tra cứu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

·       Thực hiện câu lệnh “SAO KIM” để xuất hiện chính xác tên nhãn hiệu

Kết quả tìm kiếm:

·       Thực hiện câu lệnh *SAO KIM* để xuất hiện các kết quả có từ SAO; KIM trong tên nhãn hiệu

Kết quả tìm kiếm: Theo kết quả tìm kiếm thì có tất cả 139 nhãn hiệu có xuất hiện chữ “SAO” hoặc “KIM” trong các nhãn hiệu đã đăng ký tại nhóm 42

Bước 4: Tiến hành tra cứu tương tự tại Wipo

Bước 5: Đánh giá, so sánh để xác định khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu

IV.            CÁCH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA NHÃN HIỆU

1.     Nhãn hiệu tiếng Việt

-       Nhãn hiệu trùng hoàn toàn => không đăng ký được

-       Nhãn hiệu không dấu sẽ chặn được nhãn hiệu có dấu

Ví dụ: NGOC ANH chặn được NGỌC ÁNH / NGỌC ẢNH

-       Nhãn hiệu viết liền nhưng có cách đọc giống sẽ chặn được nhãn hiệu viết cách

Ví dụ: AN KHANG chặn được ANKHANG

-       Tên tiếng Việt viết liền không dấu sẽ được xác định là một chuỗi ký tự không có nghĩa

2.     Nhãn hiệu tiếng Anh

Tương tự như nhãn hiệu tiếng Việt

-       Nhãn hiệu trùng hoàn toàn => không đăng ký được

-       Nhãn hiệu viết liền nhưng cách đọc giống sẽ chặn được nhãn hiệu viết cách

-       Nhãn hiệu viết liền không cách sẽ được xác định là một chuỗi ký tự không có nghĩa

3.     Nhãn hiệu là chuỗi ký tự

Đây là trường hợp thường gặp và khó xác định nhất khi đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu. Có một số lưu ý cơ bản sau

-       Đối với nhãn hiệu đọc được thành 2 âm tiết: khác 1 trong 2 phần là có khả năng đăng ký

Ví dụ: TIMA không chặn được TIMO/TUMA

-       Đối với nhãn hiệu đọc được thành 3 âm tiết: khác 2/3 âm tiết là có khả năng được ký cao; giống 1/3 âm tiết thì giống âm đầu sẽ có khả năng đăng ký cao

Ví dụ: MEDILA không chặn được MITALA / MELANDA / KADIKA

          MEDILA chặn được MEDIKI / METALA

          MEDILA khó chặn KADILA

4.     Một số lưu ý

-       Nhãn hiệu có cách viết khác nhưng cách đọc giống nhau thì vẫn không đăng ký được

Ví dụ: ZENY có khả năng chặn được JENNY / ZENI / DENY

-       Những nhãn hiệu nổi tiếng sẽ có khả năng ngăn chặn các nhãn tương tự cao hơn

-       Một số nhãn sẽ được bảo hộ tổng thể: nghĩa là nhãn hiệu đó sẽ không được độc quyền phần tên mà chỉ được bảo hộ cho phần tên và phần hình kèm theo đối với cách thiết kế, bố trí của nhãn hiệu. Các nhãn được bảo hộ tổng thể là các nhãn mà tên mang yếu tố mô tả chung cho nhóm ngành nghề

Ví dụ: Trong nhóm ngành 05 thì các từ như THUỐC; THẢO DƯỢC; BẠC HÀ; SỨC KHỎE;.. sẽ không được sử dụng độc quyền cho bất cứ nhãn hiệu nào

 

Trên đây một số kiến thức chung nhãn hiệu; các thông tin được tổng hợp theo Luật Sở hữu trí tuệ và các thông tư, nghị định có liên quan. Cách đánh giá theo hướng dẫn của Cục sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm khi tra cứu. Phương pháp đánh giá và tra cứu có thể thay đổi theo thời gian hoặc phụ thuộc vào từng nhóm ngành, nghề; chuyên viên thẩm định; thiết kế của logo;… Vì vậy kết quả thẩm định của Cục sở hữu trí tuệ mới là kết quả cuối cùng!

Hi vọng tài liệu này có thể giúp cho công việc của các bạn được thuận lợi hơn!

(Tài liệu được soạn bởi Thảo Trang, Bộ phận IP)

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Tổng hợp tài liệu, quy trình, hướng dẫn của Sao Kim dành cho các thành viên Read Guidelines

Question tools

4 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 08:46, 30/07/2019
Seen: 247 times
Last updated: 09:11, 30/07/2019