Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[Sales] Hướng dẫn sử dụng các kênh giới thiệu dự án tham khảo cho khách hàng

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 05:18, 07/08/2019 218 lượt xem
Để tăng cường hiệu quả thuyết phục khách hàng khi gặp gỡ trực tiếp, các bạn sẽ được trang bị thêm tài khoản PMS có thể xem toàn bộ các dự án của Sao Kim. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để sử dụng tài khoản này hiệu quả.

Lưu ý các kênh để chúng ta có thể dùng cho việc show case tham khảo:
1. Trang dự án trên web của Sao Kim: https://www.saokim.com.vn/project/ 
2. Các dự án trong phần Portfolio trên server:  \\saokimds\account\portfolio hoặc \\10.100.1.20\account\portfolio
3. Danh sách các case study tham khảo (đang được hoàn thiện):   bit.ly/skcases  
4. SaoKimPMS

Hướng dẫn sử dụng:
- Giúp tăng sự tin tưởng của khách hàng vào quy trình làm việc khoa học của Sao Kim
- Show cho khách hàng thấy khối lượng dự án khổng lồ mà Sao Kim đang triển khai (trên tài khoản này hiển thị trên 2000 dự án)
- Sử dụng các filter để lọc dự án muốn xem (gồm Category - loại dự án; và Fields (lĩnh vực hoạt động của khách hàng); các trạng thái Done; Process)
- Nên tìm hiểu về lĩnh vực của khách hàng để chuẩn bị các dự án phù hợp trước. Đọc brief trong các dự án để nắm vững thông tin trước khi giới thiệu cho khách hàng.


Các trường hợp lưu ý:
- Chú ý nguyên tắc bảo mật thông tin, không show các dự án bảo mật
- Không sử dụng tài khoản này trên các máy tính không phải của Sao Kim 
- Khi sử dụng đăng nhập phải để ở chế độ riêng tư (nhấn Ctrl + Shift + N để mở chế độ incogito của chrome hoặc Cmd + shift + N trên safari)
- Thoát khỏi tài khoản sau khi chạy demo xong
- Không sửa, xóa, thêm bất kỳ thông tin gì vào các dự án bằng tài khoản này


Thông tin tài khoản truy cập:
User: marketing
Pass: (liên hệ TPKD để có mật khẩu truy cập)

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Tổng hợp tài liệu, quy trình, hướng dẫn của Sao Kim dành cho các thành viên Read Guidelines

Question tools

4 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 05:18, 07/08/2019
Seen: 218 times
Last updated: 05:19, 07/08/2019