Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[PMS] Thay đổi danh mục lĩnh vực kinh doanh của khách hàng sang tiếng Anh

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 10:13, 24/06/2019 248 lượt xem

Hi team,

Hiện tại hệ thống PMS đã có thêm phần Bếp Tổng, do vậy để đảm bảo việc ứng dụng tag được dễ dàng hơn, phần lĩnh vực ngành nghề khi khởi tạo dự án mới sẽ chuyển thành tiếng Anh (ngắn gọn, dễ sử dụng làm tag hơn). Mọi người tham khảo bảng đối chiếu Anh - Việt dưới đây nhé
Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Tổng hợp tài liệu, quy trình, hướng dẫn của Sao Kim dành cho các thành viên Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 10:13, 24/06/2019
Seen: 248 times
Last updated: 10:13, 24/06/2019