Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[HR][Training] Danh mục các nội dung đào tạo của Sao Kim

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 12:43, 11/05/2019 243 lượt xem

Dưới đây là danh mục nội dung đào tạo của Sao Kim. Hãy click vào nội dung cần xem để truy cập bài đào tạo:


Nội chương trình đào tạo Sales


I.Đào tạo hội nhập:

 1. Giới thiệu công ty
 2. Điểm mạnh - Lợi thế cạnh tranh 
 3. Văn hóa công ty


II. Sản phẩm - Dịch vụ

 1. Tổng quan các sản phẩm dịch vụ
 2. Các dịch vụ thiết kế thương hiệu 
 3. Các dịch vụ thiết kế ấn phẩm
 4. Dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu
 5. Dịch vụ tư vấn SHTT
 6. Dịch vụ thiết kế website
 7. Dịch vụ in ấn sản xuất
 8. Dịch vụ chụp ảnh quay phim
 9. Các dịch vụ thuê ngoài


III. Các kỹ năng chuyên sâu

 1. Quy trình tư vấn dịch vụ & Quy trình triển khai dự án 
 2. Định giá sản phẩm
 3. Xử lý từ chối 
 4. Kỹ năng upselling
 5. Đàm phán và chốt hợp đồng
 6. Kỹ năng xây dựng proposal 
 7. Đánh giá một phương án thiết kế
 8. Thuyết minh phương án thiết kế
 9. Làm việc với nhà cung cấp
 10. Làm việc với khách hàng khó tính IV. Hệ thống phần mềm

 1. Sử dụng CRM
 2. Sử dụng HRM
 3. Sử dụng Expense
 4. Hướng dẫn tham gia diễn đàn nội bộ
 5. Hướng dẫn lưu trữ dữ liệu trên server
 6. Hướng dẫn dùng PMS

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Tổng hợp tài liệu, quy trình, hướng dẫn của Sao Kim dành cho các thành viên Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 12:43, 11/05/2019
Seen: 243 times
Last updated: 06:13, 21/05/2019