Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[HR][Guide] Hướng dẫn bắt đầu công việc mới

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 12:39, 11/05/2019 256 lượt xem

CÁC KÊNH THÔNG TIN NỘI BỘ CÔNG TY

-         Web site chính của công ty: www.saokim.com.vn

-         Fanpage của Công ty: https://facebook.com/saokim.branding 

-         Hệ thống Odoo ERP (CRM, Nhân sự, Kế toán, Tài sản … ): http://saokim.net/web  

-         Hệ thống phần mềm quản lý dự án: https://pm.saokim.com.vn

-         Hệ thống thư điện tử nội bộ: [email protected]

-         Hệ thống trao đổi tin nhắn nhanh Google Hangout

-         Hệ thống mạng nội bộ, máy chủ

-         Họp chi nhánh, phòng, ban

-         Văn bản, thông báo

-         Ngoài ra, tùy vào chức năng từng bộ phận có thể sử dụng các hệ thống trao đổi thông tin riêng.

 

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Tổng hợp tài liệu, quy trình, hướng dẫn của Sao Kim dành cho các thành viên Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 12:39, 11/05/2019
Seen: 256 times
Last updated: 12:39, 11/05/2019