Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Sáng tác bài hát Sao Kim

Bởi
Le Hai Yen
on 08:23, 28/06/2019 256 lượt xem

Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập công ty, Bài hát hướng đến sẩn phẩm, chất lượng, giá trị cốt lõi của Sao Kim thông qua lời ca tiếng hát. 


0

Nguyen Tuan Hung

--Nguyen Tuan Hung--
--Nguyen Tuan Hung--
Nguyen Tuan Hung
Mở 09:14, 09/08/2019

Yến cho thêm ý tưởng cụ thể hơn đi


Your Reply

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Góc để các SaoKimer đề xuất mọi ý tưởng làm cho công việc và cuộc sống tạo Sao Kim trở lên tuyệt vời hơn.
Read Guidelines

Question tools

5 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 08:23, 28/06/2019
Seen: 256 times
Last updated: 09:14, 09/08/2019