Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

MAMA TỔNG QUẢN: QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CẦN TRIỂN KHAI

Bởi
Tran Thi Kim The
on 10:45, 31/07/2019 338 lượt xem

1. Vấn đề: 

- Team kinh doanh, thiết kế, IT, Copywwriting của Hà Nội và HCM mỗi khâu phải quản lý 1 file khác nhau, rờm ra, Khó kiểm soát được tiến độ. 

- Quản lý trưởng bộ phận triển khai dự án như Tp Design khó xếp lịch khi 2 file HCM và HN khác nhau.

2. Ý tưởng

Làm 1 file duy nhất tổng hợp tất cả các dự án khi KD ký hđ về cần triển khai. Và  các bộ phận vào file này để lấy thông tin, sắp lịch và thực hiện dự án.

Cấu trúc vận hành như sau:
BướcTeamThao tácSheet
1
Team Hà Nội
Tất cả dự án cần triển khai cập nhật hết vào file.
Project. HN
Team HCMProject. HCM
2Phân loại ngànhDesign, IT, Copywrite
3
Nhóm Design
ACC Manager Lọc các dự án cần sắp lịch trong project và copy sang file design
DESIGN HN
DESIGN HCM
4Nhóm IT, CopywriteACC Manager HN và HCM lọc và copy vào cùng 1 sheetIT, CPW
5Các dự án hoàn thànhTất cả các dự án sau khi hoàn thành từ file Project của HN và HCM đều cắt bỏ sang sheet DoneDone
6DashThống kê bảng chi tiết từng thành viên và tiến độ từng chi nhánh hằng ngàyDash


3. Kết quả


Link triển khai thực tế: \https://docs.google.com/spreadsheets/d/1de9wyk02wkBw4GDLJZbeuXug-d972UT42SBqS3T7k0Q/edit#gid=1719345254

4. Thực hiện:

- Các trưởng bộ phận kinh doanh nhập thông tin và tiến độ và đề xuất lịch sắp cho dự án.

- Các trưởng bộ phận sáng tạo sắp lịch.

- Các nhân viên Account, kế toán, Designer, Copywriter, IT sẽ vào xem thông tin.

- Phân quyền: Tất cả nhân viên sẽ không được chỉnh sửa, Trưởng bộ phận sẽ được điều chỉnh.

Đặc biệt==> Riêng HN và HCM phải lock người truy cập chỉnh sửa kể cả Trưởng bộ phận kinh doanh chi nhánh khác. 


Ý TƯỞNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI NHÓM: "ONG CHÚA" gồm: The và Tuyền


0

Nguyen Tuan Hung

--Nguyen Tuan Hung--

2583
| 4 1 3
Hà Nội, Vietnam
--Nguyen Tuan Hung--
Nguyen Tuan Hung
Mở 09:21, 08/08/2019

Cải tiến hết sức khoa học, thay vì trước đây mỗi team một sheet riêng hiện nay chúng ta đã đồng bộ hóa và làm việc tập trung hoàn toàn trên 1 sheet chung. Cảm ơn The và team Ong chúa !!!

Anh vote bằng mấy phiếu ong vàng nhé :))
Your Reply

0
Tran Thi Kim The
Mở 06:54, 09/08/2019

Cảm ơn anh rất nhiều hì! 


Your Reply


0
Nguyen Hoang Son
Mở 15:09, 08/08/2019

Mới đầu thì hơi rối nhưng có cải tiến là có phát triển. Thank team ong đã chăm chỉ tạo ra bảng này.


Your Reply


0
Duong Minh Hoang
Mở 07:25, 08/08/2019

Cảm ơn nhóm Ong Chúa đã đưa hậu cung về một mối ;)


Your Reply

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Góc để các SaoKimer đề xuất mọi ý tưởng làm cho công việc và cuộc sống tạo Sao Kim trở lên tuyệt vời hơn.
Read Guidelines

Question tools

47 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 10:45, 31/07/2019
Seen: 338 times
Last updated: 15:09, 08/08/2019