Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Khách hàng nào cũng như thế này có phải yêu không :)

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 07:28, 27/06/2019 263 lượt xem

Không liên quan đến ý tưởng mới, nhưng được khách hàng động viên như này chúng ta có thêm nỗ lực để tối ưu hóa quy trình, hệ thống và có nhiều ý tưởng sáng tạo nữa nhỉ?

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Góc để các SaoKimer đề xuất mọi ý tưởng làm cho công việc và cuộc sống tạo Sao Kim trở lên tuyệt vời hơn.
Read Guidelines

Question tools

4 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 07:28, 27/06/2019
Seen: 263 times
Last updated: 07:28, 27/06/2019