Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

BẢNG XẾP LỊCH LINH ĐỘNG CHO DỰ ÁN MARKETING

Bởi
Duong Minh Hoang
on 08:52, 15/05/2019 215 lượt xem

idea: Làm thế nào để các dự án Marketing luôn thực hiện đúng kế hoạch

Bối Cảnh: 

Dự án tại Sao Kim được chia làm 2 nhóm:
 • Nhóm dự án phục vụ khách hàng
 • Nhóm dự án phục vụ hoạt động Marketing của công ty
Trong khi nhóm dự án phục vụ khách hàng nhân sự thực hiện luôn cố gắng để hoàn thành đúng deadline thì nhóm dự án Marketing thì luôn bị chậm deadline. Gây ảnh hưởng không tốt đến các chiến dịch Marketing trong thời gian đó.

Kế Hoạch:

Đưa ra một bảng lịch dự án Marketing việc linh động. Khi đó nhân sự có thể lựa chọn dự án và khoảng thời gian thích hợp để thực hiện tốt nhất dự án đó. Cùng với đó là phần thưởng cho sự cố gắng hoàn thành các dự án Marketing.

Thực hiện:

Luôn chậm deadline

Phân tích quá trình thực hiện các dự án Marketing của nhân sự dẫn đến hiện trạng này:
 • Một số nhân sự ít được tiếp cận với dự án Marketing nên sẽ gặp khó khăn về mặt kỹ thuật và ý tưởng thiết kế
 • Trong quá trình triển khai dự án Marketing thì nhân sự lại tham gia thêm dự án cho khách hàng. Mức độ ưu tiên dự án cho khách hàng luôn đặt cao hơn. Dẫn đến việc dự án Marketing sẽ tạm hoãn để triển khai dự án cho khách hàng
 • Không có quy định nào liên quan đến việc chậm deadline, nên tâm lý sẽ là: "không làm kịp hôm nay chắc cũng không vấn đề gì"
 • Phần thưởng cho việc triển khai dự án Marketing tuy có nhưng chưa đủ hấp dẫn với nhân sự.
 • Chưa nhận thức tốt giá trị dự án Marketing đem lại cho sự phát triển hệ thống.

Tháo nút thắt


Để giải quyết được các hiện trạng trên cần tập trung vào 3 yếu tốt chính:

Cam kết - Nhận thức - Phần Thưởng

Tự Cam kết: Xây dựng một bảng xếp lịch linh động nhân viên tự sắp xếp công việc của mình khoảng thời gian thích hợp cân đối giữa dự án cho khách hàng đang triển khai và dự án Marketing từ đó nhận sự sẽ tự nhận lịch để có thể thực hiện tốt nhất. Nếu nhân sự nhận dự án mà không hoàn thành đúng hạn sẽ có hình thức phạt.


Bảng xếp lịch linh động

Nhận Thức & Phần Thưởng: Những dự án Marketing ngoài điểm thưởng dự án. Nhân sự tham gia sẽ được ghi nhận vào chỉ số KPI

Cách hoạt động


Quy trình nhận tham gia dự án Marketing

 1. Tất cả nhân sự đều được mời vào bảng tính
 2. Dựa vào list danh sách các dự án cho trước nhân viên sẽ lựa chọn dự án phù hợp nhất với mình để tham gia.
 3. Nhân Viên Đăng ký ngày có thể tham gia dự án theo deadline. (Quản lý sẽ không xếp lịch dự án của khách hàng cho nhân viên ngày hôm đó)
 4. Khi hoàn thành nhân viên sẽ đưa lên thư mục chung trên server theo quy định
 • Trường hợp trong ngày hôm đó nhân viên không hoàn thành được dự án Marketing thì có thể chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thiện nốt và sẽ không được quản lý xếp thêm lịch triển khai nữa
 • Nếu quá deadline dự án mà nhân viên vẫn chưa hoàn thiện được sản phẩm thì dự án đó sẽ không được tính vào KPI cho nhân viên đó nữa.
  Hiện tại bảng tính đang được chạy thử, link theo dõi:

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Góc để các SaoKimer đề xuất mọi ý tưởng làm cho công việc và cuộc sống tạo Sao Kim trở lên tuyệt vời hơn.
Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 08:52, 15/05/2019
Seen: 215 times
Last updated: 14:04, 25/06/2019