Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

BẠN MUỐN TĂNG SỐ HỢP ĐỒNG???

Bởi
Tran Thi Kim The
on 06:37, 14/08/2019 208 lượt xem

BẠN MUỐN TĂNG HỢP ĐỒNG???

Bạn đang lãng phí tiền bạc ở đây nè!!!

===> KHO CƠ HỘI 


I. Hiện trạng


II. Lý do


Số lượng Nhân viên chưa đáp ứng đủ số lượng khách hàng tăng trưởng

Chưa sâu sát từng dự án

Chưa cập nhật lên hệ thống 

Chưa hoàn chỉnh sếp lịch làm việc tiếp theo

Quy tắc chăm sóc có nhưng chưa thực hiện triệt để

Chưa có kế hoạch chiến dịch chăm sóc lại khách hàng cũ

Chưa có KPIs tiến độ chăm sóc khách hàng


III. Giải quyết

 1. Quy tắc phân công cơ hội cho nhân viên


Thời gian

Cơ hội cập nhật lần cuối Trên 2 tháng

Đối tượng

Cơ hội không chăm sóc/ có chăm sóc không cập nhật lên Odoo

Giải quyết

TPKD sẽ chuyển cho nhân viên khác chăm sóc


2. Thực hiện phân bổ

Senior

Cơ hội có doanh số > 100 triệu

Junior

Cơ hội có doanh số 50< ... < 90 triệu

ACC thử việc

Cơ hội có doanh số < 50 triệu

3. Target tuần để thực hiện chiến dịch chăm sóc lại


Mỗi nhân viên sẽ được phân bổ định kỳ 2 tháng 1 lần. 

Do đó Tiến độ chăm sóc rơi trong tháng đó phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành nhân viên đó mất cơ hội chăm sóc tiếp


ACCOUNT

TỔNG CƠ HỘI

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

Senior

100%

40%

60%


Junior

100%

30%

30%

40%

Account thử việc

100%

20%

30%

50%


4. Công cụ hỗ trợ và cách thực hiện chăm sóc và lọc dữ liệu nhanh


Do chăm sóc lại tốc độ xử lý phải nhanh. Do đó cần gọi điện lọc lại tất cả cơ hội 

- Nếu máy andorid thì tải phần mềm Airoid về để copy số và gọi nhanh  ==> không bị sai số. 

- Nếu máy Iphone  ta copy bỏ vào zalo hàng loạt và gọi

https://web.airdroid.com/

Cơ hội phản hồi không làm

Chuyển trạng thái thất bại

Cơ hội khách hàng làm tiếp

Gửi báo giá và lên kế hoạch làm việc tiếp
MỤC TIÊU

 Qua Công việc thường nhật định kỳ sẽ giải quyết thất thoát cơ hội, nhân sự tập trung chăm sóc và tăng số lượng hợp đồng. 


Bài thực hiện bởi: Nhóm Ong chúa : The, Tuyền, Trước, Phong và Đạt

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Góc để các SaoKimer đề xuất mọi ý tưởng làm cho công việc và cuộc sống tạo Sao Kim trở lên tuyệt vời hơn.
Read Guidelines

Question tools

20 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 06:37, 14/08/2019
Seen: 208 times
Last updated: 08:34, 15/08/2019