Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

3X hiệu quả công việc chỉ nhờ vào các công cụ có sẵn trên của Sao Kim

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 03:30, 11/09/2019 229 lượt xem

Hôm nay, tôi chia sẻ với team các thủ thuật giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn, chỉ bằng cách khai thác sức mạnh của các công cụ mà chúng ta đã có sẵn: Google Apps (Email, Drive, Lịch, Google Keep ...).

Bấm vào link để nhận xem hướng dẫn.


1. Tổ chức file folder hiệu quả bằng phương pháp ABC: https://www.youtube.com/watch?v=uSnpAnhV2Jo 


2. Quản lý email hiệu quả bằng nhãn và bộ lọc: https://www.youtube.com/watch?v=CuTJRvjYzlQ 


3. Dùng lịch google làm Todo List: https://www.youtube.com/watch?v=Gj4HG3gry58&t=179s 


4. 5 tính năng mới của Gmail: https://www.youtube.com/watch?v=Xh8f6bdVX0M


5. Sử dụng Google Keep để note thông tin hiệu quả: https://www.youtube.com/watch?v=mpwr6-Tgohg


6. 10 ứng dụng tăng hiệu suất công việc: https://www.youtube.com/watch?v=Gjm1qCbz5W0&t=192s

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Góc để các SaoKimer đề xuất mọi ý tưởng làm cho công việc và cuộc sống tạo Sao Kim trở lên tuyệt vời hơn.
Read Guidelines

Question tools

20 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:30, 11/09/2019
Seen: 229 times
Last updated: 03:36, 11/09/2019