Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Hè này đi nghỉ ở đâu mọi người?

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 05:02, 25/04/2019 261 lượt xem

Mọi người cho ý kiến nào!


0
Nguyen Thanh Hoa
Mở 06:18, 03/07/2019

Hôm qua em vừa mơ được đi FLC HẠ LONG  XONG HƠ HƠ

http://flchalong.com.vn/vi/trang-chu.html


Your Reply


0
Nguyen Hoang Ha
Mở 04:29, 03/07/2019

Đi khắp Việt Nam, đi đâu cũng được nhưng đừng đi ra đảo giữa biển vì tháng 7 nhiều mưa bão lắm ạ.


Your Reply

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Các hoạt động phong trào, tập thể, phát động ăn chơi tại Sao Kim
Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 05:02, 25/04/2019
Seen: 261 times
Last updated: 06:18, 03/07/2019