Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA ONG VÀNG SÁNG TẠO

Bởi
Nguyen Thi Lanh
on 06:24, 20/06/2019 168 lượt xem

THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

ONG VÀNG SÁNG TẠO


  1. TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

 • Góp phần đẩy mạnh nhận thức của nhân viên về văn hóa doanh nghiệp tại Sao Kim cũng như về 6 giá trị cốt lõi.

 • Lan tỏa tinh thần sáng tạo tới toàn bộ hệ thống, tìm kiếm tôn vinh những ý tưởng sáng tạo tốt cho công việc và hoạt động kinh doanh

 • Khuyến khích hành vi và thói hằng ngày của cán bộ công nhân viên thể hiện 6 giá trị văn hóa của sao kim.

 • Thu hút sự quan tâm của những ứng viên tương lai đam mê sáng tạo.

 • Chương trình có tên “Ong Vàng Sáng Tạo” cũng là đề giới thiệu về mascots Ong Vàng của Sao Kim

 • TỔ CHỨC

  • Đây là hoạt động nội bộ của công ty do Ban Giám Đốc & và Ban Văn Hóa (ICC) thực hiện.

  • Ban văn hóa có trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức chương trình. Cùng sự giúp đỡ của các bộ phận chuyên môn khác.

 • ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Toàn bộ cán bộ nhân viên đang làm việc tại Sao Kim (VP HN, VP SG) , ý tưởng sáng tạo có thể theo nhóm hoặc cá nhân

  • Nhóm tham gia có thể từ tất cả các bộ phận khác nhau (mỗi nhóm không quá 5 thành viên).

 • LĨNH VỰC THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG

  • Hiệu quả công việc

  • Quy trình làm việc

  • Tăng Doanh Thu

  • Tăng hiệu suất làm việc

 • YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

 • Một ý tưởng sáng tạo được coi là hợp lệ khi:

    • Nằm trong các lĩnh vực được đưa ra ở mục 4

    • Bố cục 1 ý tưởng bao gồm:

     • Bối cảnh(hiện trạng đang diễn ra hoặc cơ hội mới, thách thức, vấn đề...)

     • Ý tưởng (Nêu lên ý tưởng hoặc giải pháp thực hiện)

     • Kết quả (nếu có)

     • Thực hiện (nêu cách thực hiện ý tưởng sáng tạo áp dụng vào công ty)

   • GIẢI THƯỞNG

    • Giải thưởng cho ý tưởng:

     • Mỗi ý tưởng hợp lệ được đưa lên trên diễn đàn công ty sẽ nhận được phần  thưởng trị giá 100k

     • Ý tưởng được chọn và áp dụng trong thực tế sẽ được nhận thêm phần thưởng 300k

    • Cách thức trao thưởng:

     • Cá nhân hoặc nhóm sẽ nhận thưởng vào phần trao thưởng tại buổi họp giao ban hàng tháng của công ty.

     • Cá nhân hoặc nhóm sẽ nhận được phần quà tương ứng theo ý tưởng sáng tạo.

   • THỜI GIAN TỔ CHỨC

  Thời gian:

    • Giai đoạn 1 nhận ý tưởng: từ 15/6/2019 đến 15/9/2019

    • Giai đoạn 2 nhận ý tưởng: từ 15/12/2019 đến 15/12/2019

   • TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    • Ban Văn hóa đưa ra bản hướng dẫn chi tiết cách tham dự chương trình Ong vàng Sáng tạo.

    • Cá nhân hoặc nhóm gửi các ý tưởng sáng tạo lên trên Diễn đàn của công ty tại chuyên mục ”SÁNG TẠO ĐỔI MỚI”

    • Ý tưởng sáng tạo bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi tất cả mọi khía cạnh liên quan tới công việc và môi trường làm việc hàng ngày.

  Thêm bình luận

  Theo dõi chủ đề này

  Giới thiệu về chủ đề

  Các hoạt động phong trào, tập thể, phát động ăn chơi tại Sao Kim
  Read Guidelines

  Question tools

  1 follower(s)

  Bắt đầu

  Asked: 06:24, 20/06/2019
  Seen: 168 times
  Last updated: 10:29, 20/06/2019