Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Danh sách các bài đào tạo bạn có thể tham khảo để bắt đầu

Bởi
Nguyen Thanh Tuan
on 08:48, 13/05/2019 314 lượt xem

Dưới đây là danh sách các bài đào tạo bạn có thể tham khảo để bắt đầu. Các bài sẽ lần lượt được cập nhật link hoặc nội dung phía dưới:


I.Đào tạo hội nhập:  http://saokim.net/r/RAu

 1. Giới thiệu công ty
 2. Điểm mạnh - Lợi thế cạnh tranh 
 3. Văn hóa công ty


II. Sản phẩm - Dịch vụ

 1. Tổng quan các sản phẩm dịch vụ
 2. Các dịch vụ thiết kế thương hiệu 
 3. Các dịch vụ thiết kế ấn phẩm
 4. Dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu
 5. Dịch vụ tư vấn SHTT
 6. Dịch vụ thiết kế website
 7. Dịch vụ in ấn sản xuất
 8. Dịch vụ chụp ảnh quay phim
 9. Các dịch vụ thuê ngoài

III. Các kỹ năng chuyên sâu

 1. Quy trình triển khai dự án http://saokim.net/r/uV2
 2. Định giá sản phẩm :   http://saokim.net/r/Rv9
 3. Xử lý từ chối   http://saokim.net/r/mAI 
 4. Kỹ năng upselling :  http://saokim.net/r/8nY 
 5. Đàm phán và chốt hợp đồng
 6. Kỹ năng xây dựng proposal 
 7. Đánh giá một phương án thiết kế
 8. Thuyết minh phương án thiết kế
 9. Làm việc với nhà cung cấp
 10. Làm việc với khách hàng khó tính 


IV. Hệ thống phần mềm

 1. Sử dụng CRM
 2. Sử dụng HRM
 3. Sử dụng Expense
 4. Hướng dẫn tham gia diễn đàn nội bộ
 5. Hướng dẫn lưu trữ dữ liệu trên server:  http://saokim.net/r/OiN
 6. Hướng dẫn dùng PMS: http://saokim.net/r/SYI


Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 08:48, 13/05/2019
Seen: 314 times
Last updated: 09:02, 13/05/2019