Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

15 cách bán hàng siêu hiệu quả áp dụng DISC

Bởi
Nguyen Tuan Hung
on 23:55, 18/06/2019 227 lượt xem

Bán hàng là đi giải quyết vấn đề cho người khác. Hiểu được vấn đề của họ rồi, nhưng cách tiếp cận như thế nào phù hợp với tính cách của họ mới là Điều khó nhất! Trước hết, hãy xác định xem người đối diện mình thuộc nhóm tính cách nào trong D/I/S/C

——

Vậy thì DISC là gì?

Dominance – Tuýp người thích kiểm soát và quản lý

3 Đặc điểm căn bản nhất:

 • Rất tốc độ
 • Luôn quan tâm toàn cảnh trước khi vào chi tiết
 • Rất tự tin, luôn muốn làm chủ tình thế

Câu nói hay gặp: Tôi sẽ được gì khi làm cái này?

Giải pháp: (Trích 15 bí quyết bán hàng của Jack Ma)

1. Bán cho khách lạ cần lễ phép.

2. Bán cho khách quen cần nhiệt tình.

3. Bán cho khách đang vội cần phải nhanh.

4. Bán cho khách mua từ từ thì cần kiên nhẫn.

5. Bán cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý.

6. Bán cho khách ít tiền cần cho họ thấy lợi ích thực tế.

7. Bán cho khách theo mốt cần sự thời thượng.

8. Bán cho khách chuyên nghiệp cần sự chuyên nghiệp.

9. Bán cho khách hào phóng cần sự trượng nghĩa.

10. Bán cho khách tính toán cần cho họ thấy lợi ích.

11. Bán cho khách thích hưởng thụ cần cho họ thấy sự phục vụ.

12. Bán cho khách thích danh cần cho họ thấy vinh dự.

13. Bán cho khách hay bắt bẻ cần sự tỉ mỉ.

14. Bán cho khách hiền lành cần sự đồng cảm.

15. Bán cho khách còn do dự cần sự đảm bảo.


 

Influence – Người sáng tạo và tạo được ảnh hưởng lên người khác

3 đặc điểm căn bản nhất:

 • Nhanh
 • Thích nói chuyện, vui vẻ
 • Thích làm việc trong nhóm

Câu nói hay gặp: Có ai cùng tham gia nữa không?

Giải pháp:

1. Bán cho khách lạ cần lễ phép.

2. Bán cho khách quen cần nhiệt tình.

3. Bán cho khách đang vội cần phải nhanh.

4. Bán cho khách mua từ từ thì cần kiên nhẫn.

5. Bán cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý.

6. Bán cho khách ít tiền cần cho họ thấy lợi ích thực tế.

7. Bán cho khách theo mốt cần sự thời thượng.

8. Bán cho khách chuyên nghiệp cần sự chuyên nghiệp.

9. Bán cho khách hào phóng cần sự trượng nghĩa.

10. Bán cho khách tính toán cần cho họ thấy lợi ích.

11. Bán cho khách thích hưởng thụ cần cho họ thấy sự phục vụ.

12. Bán cho khách thích danh phận cần cho họ thấy vinh dự.

13. Bán cho khách hay bắt bẻ cần sự tỉ mỉ.

14. Bán cho khách hiền lành cần sự đồng cảm.

15. Bán cho khách còn do dự cần sự đảm bảo.


 

Steadiness – Người có tính cách hài hòa và biết vun đắp mối quan hệ

3 đặc điểm thường gặp:

 • Tốc độ chậm
 • Thích tìm kiếm sự tư vấn trước khi đưa ra quyết định
 • Cẩn trọng

Câu nói hay gặp: Tôi sẽ ghi chú cái này lại!

Giải pháp:

1. Bán cho khách lạ cần lễ phép.

2. Bán cho khách quen cần nhiệt tình.

3. Bán cho khách đang vội cần phải nhanh.

4. Bán cho khách mua từ từ thì cần kiên nhẫn.

5. Bán cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý.

6. Bán cho khách ít tiền cần cho họ thấy lợi ích thực tế.

7. Bán cho khách theo mốt cần sự thời thượng.

8. Bán cho khách chuyên nghiệp cần sự chuyên nghiệp.

9. Bán cho khách hào phóng cần sự trượng nghĩa.

10. Bán cho khách tính toán cần cho họ thấy lợi ích.

11. Bán cho khách thích hưởng thụ cần cho họ thấy sự phục vụ.

12. Bán cho khách thích danh phận cần cho họ thấy vinh dự.

13. Bán cho khách hay bắt bẻ cần sự tỉ mỉ.

14. Bán cho khách hiền lành cần sự đồng cảm.

15. Bán cho khách còn do dự cần sự đảm bảo.


 

Compliance – Người nguyên tắc và thích phân tích

3 đặc điểm chính:

 • Tốc độ chậm
 • Rất tỉ mỉ, an toàn
 • Tôn trọng quy định, quy trình

Câu nói hay gặp: Cái này đúng chưa nhỉ?

Giải pháp:

1. Bán cho khách lạ cần lễ phép.

2. Bán cho khách quen cần nhiệt tình.

3. Bán cho khách đang vội cần phải nhanh.

4. Bán cho khách mua từ từ thì cần kiên nhẫn.

5. Bán cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý.

6. Bán cho khách ít tiền cần cho họ thấy lợi ích thực tế.

7. Bán cho khách theo mốt cần sự thời thượng.

8. Bán cho khách chuyên nghiệp cần sự chuyên nghiệp.

9. Bán cho khách hào phóng cần sự trượng nghĩa.

10. Bán cho khách tính toán cần cho họ thấy lợi ích.

11. Bán cho khách thích hưởng thụ cần cho họ thấy sự phục vụ.

12. Bán cho khách thích danh phận cần cho họ thấy vinh dự.

13. Bán cho khách hay bắt bẻ cần sự tỉ mỉ.

14. Bán cho khách hiền lành cần sự đồng cảm.

15. Bán cho khách còn do dự cần sự đảm bảo.

Hy vọng rằng mỗi khi gặp Khách hàng, bạn hãy nhớ tới bài viết này và gia tăng được hiệu quả bán hàng của mình nhé!

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Thông tin kiến thức về thị trường, ngành các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Sao Kim Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:55, 18/06/2019
Seen: 227 times
Last updated: 23:55, 18/06/2019